QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT & CỦ GIỐNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-52 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG KHOAI TÂY (National Technical Regulation on Seed Tuber Quality of Potato)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-49 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (National Technical Regulation on Seed Quality of Soybean)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-48 : 2011/BNNPTNT
VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LẠC (National Technical Regulation on Seed Quality of Groundnut)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01–51 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG (National Technical Regulation on Seed Quality of Two Line Hybrid Rice)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG (National Technical Regulation on Seed Quality of Three Line Hybrid Rice)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01–54 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA (National Technical Regulation on Seed Quality of Rice)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–53 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ LAI (National Technical Regulation on Seed Quality of Hybrid Maize)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01–47 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ THỤ PHẤN TỰ DO (National Technical Regulation on Seed Quality of  Open Pollilated Maize)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-63 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG CÀ CHUA (National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Tomato varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Soybean varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG ĐẬU  XANH (National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Mungbean varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-60 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG KHOAI LANG (National Technical Regulation on Testing for Value  of Cultivation and Use of Sweet Potato varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-59 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG KHOAI TÂY (National Technical Regulation to Testing for Value of Cultivation and Use of Potato varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG LẠC (National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Groundnut varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG LÚA (National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Rice varieties)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG NGÔ (National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varieties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 3
  • Tháng này 224
  • Tông truy cập 21564