Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC LÝ

HỌC VỊ: THẠC SỸ

CHUYÊN NGÀNH: NÔNG HỌC

EMAIL: lynguyen39@hotmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN: BÙI NGỌC TUYỂN

HỌC VỊ: THẠC SỸ

CHUYÊN NGÀNH: NÔNG HỌC

EMAIL: buingoctuyen07@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN: HOÀNG LÊ KHANG

HỌC VỊ: TIẾN SỸ

CHUYÊN NGÀNH: CNSH

EMAIL: hoanglekhang.hcm@gmail.com

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 5
  • Tháng này 204
  • Tông truy cập 21587