THÔNG BÁO GỬI GIỐNG LÚA KHẢO NGHIỆM VCU HÈ THU 2022

THÔNG BÁO

V/v gửi giống lúa thuần khảo nghiệm VCU vụ Hè Thu 2022

Kính gửi các đơn vị và tác giả

Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ (Trung tâm Nam Bộ) là Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng được Cục Trồng trọt công nhận theo Quyết định số 255/QĐ-TT-KHTH ngày 25/12/2021. Trung tâm là đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS giống lúa; khảo nghiệm VCU giống lúa, ngô, bao gồm: khảo nghiệm diện hẹp; khảo nghiệm diện rộng; khảo nghiệm có kiểm soát.

Để thực hiện Khảo nghiệm VCU giống lúa thuần vụ Hè Thu 2022 và bổ sung kết quả khảo nghiệm có kiểm soát hoàn chỉnh hồ sơ xin Công nhận lưu hành giống theo đúng quy định hiện hành, Trung tâm Nam Bộ xin gửi đến các đơn vị, tác giả có nhu cầu gửi giống khảo nghiệm VCU những thông tin sau:

I.              Khảo nghiệm VCU

1.    Nội dung khảo nghiệm:

a). Khảo nghiệm diện hẹp: gồm 5 điểm, trong đó:

-  4 điểm ở ĐBSCL và

- 1 điểm ở Đông Nam Bộ (ĐNB)

b). Khảo nghiệm diện rộng: gồm 5 điểm, trong đó:

- 3 điểm ở ĐBSCL và

- 2 điểm ở Đông Nam Bộ (ĐNB) 

c). Khảo nghiệm có kiểm soát:

- Rầy nâu, đạo ôn, bạc lá (nguồn dịch hại thu thập ở ĐBSCL)

- Rầy nâu, đạo ôn, bạc lá (nguồn dịch hại thu thập ở ĐNB)

2.   Lượng giống gửi khảo nghiệm:

-  Khảo nghiệm diện hẹp: 10 kg/ 1 giống/ 5 điểm khảo nghiệm trong 3 vụ;

-  Khảo nghiệm có kiểm soát: 1 kg/ 1 giống;

-  Khảo nghiệm diện rộng: 20 kg/ 1 giống/ 1 điểm khảo nghiệm (diện tích: 2000m2).

3.   Thời gian đăng ký:

Trung tâm Nam Bộ kính đề nghị các đơn vị, tác giả vui lòng gửi Đăng ký khảo nghiệm và TỜ KHAI (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ buingoctuyen07@gmail.com trước ngày 20/ 03/ 2022.

4.   Thời gian gửi giống:

- Gửi giống khảo nghiệm kèm theo “Đăng ký khảo nghiệm TỜ KHAI tải về tại: https://drive.google.com/file/d/1OstgJhNN7uSwLledm_YfjkTOjJXF-lJA/view

- Thời gian gửi giống: trước ngày 31 tháng 03 năm 2022

Lưu ý: Trên bao bì ghi rõ “Giống lúa thuần KN VCU vụ Hè Thu 2022”

 

II. Bổ sung khảo nghiệm có kiểm soát   

Bổ sung khảo nghiệm có kiểm soát áp dụng với các đơn vị, tác giả giống có nhu cầu hoàn chỉnh Hồ sơ xin cấp Quyết định công nhận lưu hành giống. Cụ thể như sau:

-       Đối tượng: Các giống đã có kết quả khảo nghiệm VCU, khảo nghiệm có kiểm soát và khảo nghiệm DUS trước ngày 25/12/2021;

-       Khối lượng hạt giống gửi: 1 kg (gửi kèm Đăng ký khảo nghiệm và TỜ KHAI); ghi rõ mẫu “giống khảo nghiệm có kiểm soát”;

-       Thời gian gửi giống: Trước 31/03/2022

Địa chỉ gửi giống:

Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam B

135A Pasteur, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 091 8564429

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh, chị,

Bùi Ngọc Tuyển

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 15
  • Tháng này 263
  • Tông truy cập 20677