HỘI THẢO VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUI GIỐNG LÚA Ở NAM BỘ

Hội thảo đã được tổ chức 06/11/2018 tại Hội trường Viện lúa ĐBSCL, với sự tham gia của các nhà chọn tạo giống lúa và hơn 80 doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh lúa giống ở Nam bộ

NỘI DUNG:

- Quản lý giống cây trồng ở Việt Nam

- Chứng nhận hợp qui và tự công bố

- Bảo hộ giống cây trồng

- Các vấn đề trong thực tiễn về sản xuất giống lúa các cấp và công tác kiểm định ruộng lúa giống

- Phướng thức phối hợp thực hiện chứng nhận và công bố hợp qui giữa Trung tâm Nam bộ và các đơn vị sản xuất kinh doanh giống lúa

- Qui định về Hồ Sơ Lô Giống

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 1
  • Tháng này 305
  • Tông truy cập 21225