THÔNG BÁO GỬI GIỐNG NGÔ KHẢO NGHIỆM VỤ ĐÔNG XUÂN 2023-2024

TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM GIỐNG, SPCT QUỐC GIA

TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM GIỐNG, SPCT NAM BỘ

      (135 A Pasteur, P. Võ Thị sáu, Q. 3, TP. HCM)

 

THÔNG BÁO

V/v gửi giống ngô khảo nghiệm VCU vụ ĐÔNG XUÂN 2023-2024

Kính gửi các đơn vị và tác giả

Để thực hiện chương trình Khảo nghiệm VCU giống ngô vụ Đông Xuân 2023-2024 và bổ sung kết quả khảo nghiệm có kiểm soát hoàn chỉnh hồ sơ xin Công nhận lưu hành giống theo đúng quy định hiện hành, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ (TRUNG TÂM NAM BỘ) xin gửi đến quý đơn vị, tác giả thông tin về kế hoạch khảo nghiệm ngô vụ Đông Xuân 2023-2024 như sau:

1.  Thời gian triển khai khảo nghiệm VCU (dự kiến): 10-20/12/2023

a). Khảo nghiệm diện hẹp (KNDH):

- Số vụ khảo nghiệm: Thực hiện tối thiểu 3 vụ và có ít nhất 2 vụ trùng tên.

- Số điểm khảo nghiệm:  4 điểm trong đó 2 điểm ở ĐBSCL và 2 điểm ở ĐNB.

       b). Khảo nghiệm diện rộng (KNDR):

- Số vụ khảo nghiệm: Thực hiện tối thiểu 2 vụ, đồng thời với KNDH.

- Số điểm khảo nghiệm:  4 điểm trong đó 2 điểm ở ĐBSCL và 2 điểm ở ĐNB.

       c). Khảo nghiệm có kiểm soát:

- Số vụ khảo nghiệm: Thực hiện tối thiểu 1 vụ, đồng thời hoặc sau 1 vụ với KNDH.

       - Đối tượng khảo nghiệm: Bệnh khô vằn - nguồn bệnh thu thập ở ĐBSCL và ĐNB.

       2.  Lượng giống gửi khảo nghiệm

        Khối lượng hạt giống tối thiểu cho 1 vụ khảo nghiệm là:

        2.1.  Khảo nghiệm diện hẹp:  

        - Giống ngô tẻ:            0,5 kg/ giống/ điểm khảo nghiệm.

         - Giống ngô nếp:         0,4 kg/ giống/ điểm khảo nghiệm.

         - Giống ngô đường:     0,3 kg/ giống/ điểm khảo nghiệm.

         Khối lượng giống gửi tối thiểu đủ cho 3 vụ khảo nghiệm; khối lượng giống để khảo nghiệm cho 2 vụ sau sẽ được lưu giữ tại TRUNG TÂM NAM BỘ.

         Chất lượng hạt giống ngô gửi khảo nghiệm đảm bảo tối thiểu tương đương chất lượng hạt lai F1 theo QCVN 01-53:2011/BNNPTNT.

        2.2.  Khảo nghiệm diện rộng:  

        - Giống ngô tẻ:            5 kg/ giống/ điểm khảo nghiệm.

        - Giống ngô nếp:         3 kg/ giống/ điểm khảo nghiệm.

        - Giống ngô đường:     2,5 kg/ giống/ điểm khảo nghiệm.

        Chất lượng hạt giống ngô gửi khảo nghiệm như quy định tại 2.1.

         2.3.  Khảo nghiệm có kiểm soát:  0,3 kg/ giống/ vùng sinh thái khảo nghiệm.

         3. Thời gian đăng ký và gửi giống:

          TRUNG TÂM NAM BỘ kính đề nghị các đơn vị, tác giả vui lòng gửi:

             - TỜ KHAI (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ khaokiemnghiemgiong@gmail.com hoặc quockhoidcx@gmail.com trước ngày 25/ 11/ 2023.

      -  Hạt giống: trước ngày 30 tháng 11 năm 2023

Địa chỉ gửi Tờ khai, giống:

TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM GIỐNG, SPCT NAM BỘ

135A Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028 38272425/ 0904 11 96 91.

              Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị và tác giả!

                                   

                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023

                                                                                                     TRUNG TÂM NAM BỘ                                             

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 11
  • Tháng này 394
  • Tông truy cập 20871